Natuurbrug Laarderhoogt, Laren NH

bekijk projectblad

client

  • Mourik Groot Ammers bv

team

  • Ernst van Rijn
  • Paul Kersten
  • Edson da Costa
  • Wouter Collignon
  • Sacha Buck
  • Lucia Longoni
  • Bruno Peris Vila

design

2013

in co-operation with

  • Goderie ecologisch advies

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Een plooi in het Gooi
De natuurbrug verbindt het noordelijk deel van het Gooi rond de Tafelberg met het zuidelijk deel en de Utrechtse Heuvelrug. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de ecologische en recreatieve ‘ontsnippering’ van het gebied.

Expressie van het groen
Minutieus ingepast tussen bebouwde gebieden kruist de natuurbrug in een soort hink-stap-sprong zowel over de rijksweg A1 die het Gooi in tweeën deelt, als over de Naarderstraat, de ‘oprijlaan’ van het dorp Laren. Voor de weggebruiker op de A1 vormt de natuurbrug letterlijk het hoogtepunt van zijn passage over de beboste stuwwal, voor het lokale verkeer wordt hij de poort van Laren.

De natuurbrug is ontworpen als een integraal geheel waarin de natuur en niet de kunstwerken het beeld bepalen. Een maximale expressie van het groen benadrukt het karakter van de natuurbrug als onderdeel van een continu landschap, een ‘plooi in het Gooi’, op bescheiden wijze onderlangs gekruist door de A1 en de Naarderstraat. De aansluitende bos-heidebiotoop wordt over de natuurbrug heen getrokken, met een structuur die zowel mens als dier begeleidt bij zijn ongemerkte passage over de onderliggende infrastructuur. Een uitgekiend hydrologisch systeem met een goede afvoer en buffering van water zorgt voor optimale groeicondities op de natuurbrug en maakt het geheel bestendig voor wisselingen in het klimaat.

Verlichting en aanlichting
Wallen, begroeid met lokale vegetatie van geperste turfblokken, schermen de ecopassage af van het licht en het geluid van de infrastructuur en optimaliseren de ‘ecologische breedte’.

De ‘gebouwde aanzichten’ van de twee ecoducten hebben hierdoor een uiterst slank karakter. Dit wordt versterkt door de opdeling in een strakke gladde betonrand die aansluit op het plafond van de onderdoorgang. Het andere deel met een natuurlijk verwerend materiaalgebruik sluit aan bij de keerwanden ter weerszijden van het ecoduct: verticaal geprofileerd beton bij de A1 en getrapt gemetselde ruige baksteen bij de Naarderstraat. De poort van Laren krijgt hiermee het karakter van een elegante baldakijn, de onderdoorgang van de A1 oogt als een tafel gedragen door expressieve middenondersteuningen. In beide gevallen wordt het beeld versterkt door een doordachte combinatie van verlichting en aanlichting.