nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Nes Noord < >

project

Nes Noord

city

Schagen

client

  • Bouwfonds
  • Volker Wessels

team

  • Gijs Wolfs
  • Sjoerd van der Linden

design

2005

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

De gemeente Schagen wil aan de oostzijde van de stad een nieuwe buurt voor ongeveer 300 woningen realiseren. De locatie ligt ten noorden van de Nes en wordt begrensd door een kreek. Van oorsprong is dit een zeer natte locatie waar de oude Zuiderzee regelmatig vrij spel had. We hebben de hele locatie opgevat als stroomgebied van de kreek en vormgegeven als een waterpark. De woningen zijn gesitueerd op drie hogere delen waarvan de grillige vorm lijkt bepaald door de kracht van het stromende water.

Alle woningen zijn met een hoge, relatief open gevel georiënteerd op de zon en met een lage, relatief gesloten gevel op het noorden. Door de passieve bezonning is een gunstige energiebalans voor de woningen mogelijk. Binnen dit principe van de lessenaarkap is, zoals de vormen hiernaast laten zien, nog een grote differentiatie aan principedoorsneden voor de woningen realiseerbaar. Hierdoor ontstaat, in combinatie met de gerende en knikkende straatperspectieven, steeds een gedifferentieerd en verassend straatbeeld.

De blauwgroene zones tussen de kavels is zeer breed gehouden. Deze zones zijn ‘gelamineerd’ met verschillende beplantingstypologieën: rietkragen, broekbos en waterplanten. Deze groenelementen functioneren als privacyschermen voor de individuele woning. Daarnaast garanderen deze groene schermen een rustig beeld op de verschillende particuliere oevers vanuit de openbare ruimte.