nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Noordwestelijke Randweg < >

project

Noordwestelijke Randweg

city

Zundert

client

 • BAM Wegen
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Gemeente Zundert

team

 • Paul Kersten
 • Ernst van Rijn
 • Rubén Bodewig
 • Svet Gavrilov
 • Mieke van der Arend
 • Michele Beraldo
 • Edson da Costa

design

2013-2014

completion

2015

in co-operation with

 • Romein Beton

photography

Jan de Vries

News

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Het park als verbinder
Parallel aan een nieuwe provinciale weg is een landschapspark ontworpen dat een aantrekkelijk en waardevol verblijfsgebied vormt waarin mens en natuur verbonden worden. Beeldmerk van het park is een nieuwe fietsbrug.

Een betere auto-ontsluiting
De nieuwe Noordwestelijke Randweg levert een belangrijke bijdrage aan een betere auto-ontsluiting voor Zundert en ontlast de dorpskern in belangrijke mate van doorgaand autoverkeer. Parallel aan de randweg is een ecologische verbindingszone van formaat gerealiseerd die de boven- en benedenloop van de Kleine Beek met elkaar verbindt en die de stroom, op natuurlijke wijze ingebed, tussen de kernen van Zundert en Klein-Zundert door voert. Een fietsbrug met twee licht getoogde delen leidt fietsers en voetgangers in een vloeiende golfbeweging door het groene buitengebied tussen de twee dorpen, over de Noordwestelijke Randweg en de Kleine Beek. Verbetering van de verkeersveiligheid gaat zo hand in hand met verbetering van het leefklimaat.

Beleving van de natuur
Het landschapspark is grotendeels toegankelijk en middels uitzichtpunten optimaal te beleven. Door de ecologische verbindingszone loopt een vlonderpad vanwaar de mens, zonder de natuur te verstoren, van dichtbij van de natuur kan genieten. Verschillende bijzondere elementen – zoals een oeverzwaluwen- en ijsvogelwand en insectenhotels – zorgen voor extra leefruimte voor zeldzame dieren. Tegelijk hebben ze ook een educatieve functie. Een subtiele link met de identiteit van Zundert wordt gelegd door de vorm van de invlieggaten in de oeverzwaluwenwand en het patroon van de bouten waarmee de randelementen aan de brug zijn bevestigd. Zij verwijzen naar de dahlia, het beeldmerk van het Bloemencorso Zundert.

Robuust en duurzaam
De fietsbrug die over het park voert is meer dan een fysieke verbinding. Hij vormt het beeldmerk van het park. In het midden van de brug is een uitzichtpunt opgenomen. Samen met de uitzichtpunten in het park is hiermee een familie van plekken ontstaan, ingetogen, maar ook herkenbaar en met een sterke eigen identiteit. In vorm en materiaalgebruik is er een zekere verwantschap: alle objecten zijn robuust en elegant, maar bovenal beheersbaar en duurzaam.

De fietsbrug bestaat uit twee vrijwel identieke delen, licht gedraaid ten opzichte van elkaar, die gezamenlijk een dynamische twee-eenheid vormen, met het tussengelegen uitzichtpunt als scharnierende verbinding.