Overijsselseweg, Leeuwarden

bekijk projectblad

client

  • Gemeente Leeuwarden
  • GEM De Zuidlanden

team

  • Paul Kersten
  • Gijs Wolfs
  • Svet Gavrilov
  • Danli Sheng

design

2009

in co-operation with

  • Goudappel Coffeng

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wie van de drie
Voor een nieuwe invalsweg van Leeuwarden werd een vergelijkend onderzoek gedaan naar drie ontwerpvarianten. De variant met verkeersregelinstallaties werd aanbevolen, boven de varianten met rotondes of ongelijkvloerse kruisingen.

Vergelijking
In opdracht van de gemeente Leeuwarden en GEM De Zuidlanden heeft wUrck, in samenwerking met Goudappel Coffeng, een studie verricht naar drie ontwerpvarianten voor de Overijsselseweg, de nieuwe zuidelijke invalsweg voor Leeuwarden tussen de Haak om Leeuwarden en het Van Harinxmakanaal (en inmiddels vervangen door de Overijsselselaan). Voordat over deze invalsweg een besluit zou worden genomen bestond de behoefte aan een integrale vergelijking van mogelijke aansluitvormen van de kruispunten en aansluitingen op deze weg.

Een uitgangspunt was dat er een samenhangend beeld zou moeten ontstaan tussen de stad Leeuwarden, het omliggende landschap en de infrastructuur. Het gaat hier immers om een weg op de grens van stad en landschap die niet alleen de entree van de stad zou worden, maar ook een visitekaartje van Leeuwarden. Een tweede uitgangspunt was het versterken van het ruimtelijk contrast tussen het kleigebied van de Middelzee en het terpenlandschap.

Na een brede verkenning van mogelijke oplossingen zijn er drie kansrijke varianten uitgewerkt: Rotondes, Verkeersregelinstallaties en Ongelijkvloers. Tauw heeft de kosten van deze varianten in beeld gebracht om ze ook op dit aspect te kunnen vergelijken.

Uit de verkeerskundige berekeningen blijkt dat rotondes te weinig capaciteit hebben om het verkeer op adequate wijze af te kunnen wikkelen. Alleen als de intensiteiten tot 40% lager uitvallen kunnen rotondes overwogen worden. Het advies luidt dan ook om op de kruispunten van de Overijsselseweg geen rotondes toe te passen – waarmee de rotondevariant afvalt.

De ongelijkvloerse variant geeft in landschappelijke zin goede oplossingen voor continuïteit van de Bredyk en schept ruimte rondom de terp bij Techum. Een ongelijkvloerse variant sluit echter niet aan bij het verwachtingspatroon dat geldt voor een weg van 50 km/u. Upgrading naar een 70 km/u-weg zou ruimtelijk prima kunnen, maar elders teveel verkeer genereren. Daarom is geadviseerd om de variant ‘Verkeersregelinstallaties’ te kiezen. Daarbij wordt aanbevolen om de voorgestelde landschappelijke inpassing met gesegmenteerde bomenrijen en hagen te realiseren om een zo continu mogelijk wegbeeld te bereiken.