Reclameuitingen A12, Lansingerland

client

  • Gemeente Lansingerland

team

  • Oriol Casas Cancer
  • Paul Kersten
  • Danli Sheng
  • Gosia Skulimowska

design

2011-2012

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

In deze rapportage worden de ruimtelijke mogelijkheden verkend voor het plaatsen van reclame-uitingen langs de A12 in Lansingerland. De aanleiding hiervoor betreft de voorgenomen aanleg van de bedrijventerreinen Prisma en Bleizo en in het bijzonder de aanvraag voor het plaatsen van een mast bij Prisma Bedrijvenpark, die hoger is dan de in het bestemmingsplan toegestane hoogte.

Om hier antwoord op te kunnen geven is de locatie verkend en zijn bestaande situatie alsmede alle lopende ontwikkelingsinitiatieven in kaart gebracht. Daarnaast is een analyse gemaakt van de A12  op regionale schaal en zijn de bevindingen uit deze analyse vertaald naar de A12 zone tussen Den Haag en Gouda. Vervolgens zijn hieruit conclusies getrokken op lokaal niveau. Tijdens dit onderzoek hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Bleizo en Prisma en is bij Rijkswaterstaat het ruimtelijk beleid opgevraagd.

Uit deze studie blijkt dat een verruiming op enkele locaties mogelijk is. Op basis van een 3d studie wordt een advies gegeven voor mogelijke locaties van reclame-uitingen en het daarmee samenhangende ruimtelijke beeld. Vervolgens worden daarbij de randvoorwaarden, waaraan deze moeten voldoen, beschreven.