nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Stationsomgeving < >

project

Stationsomgeving

city

Etten-Leur

client

  • Gemeente Etten-Leur

team

  • Oriol Casas Cancer
  • Svet Gavrilov
  • Leander Rispens
  • Leonardo Marchese

design

2018

completion

2021

in co-operation with

  • ProRail
  • NS Stations
  • Goudappel Coffeng

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Welkom in Etten-Leur
De verouderde en verrommelde stationsomgeving van Etten-Leur wordt heringericht. Met een heldere, functionele opzet en een hoogwaardige afwerking ontstaat overzicht en worden alle verschillende gebruikersgroepen bediend. Tegelijk zorgt het plan ervoor dat de bestaande spoorovergang minder wordt benut als interwijkverbinding.

Less is more
Het stationsplein van Etten-Leur is begin jaren zestig aangelegd (daarvoor bevond het station zich enkele honderden meters verder naar het oosten) en is inmiddels gedateerd geraakt en onoverzichtelijk geworden. Het herinrichtingsplan dat wUrck maakte in opdracht van de gemeente moet opnieuw helderheid creëren, waardoor het station weer het visitekaartje van de gemeente wordt.

De belangrijkste strategie die daartoe is ingezet is die van ‘less is more’. Door overbodige elementen te verwijderen en functionele helderheid te scheppen wordt het stationsgebied weer een plek waar men zich zonder moeite kan oriënteren. Twee grote eilanden van grijs Alta Kwartsiet geven de verblijfsruimten voor de treinreizigers aan, terwijl roodbruine klinkerstroken herkenbaar zijn als verkeersruimten en de weg wijzen naar de parkeerterreinen, de taxistandplaatsen, de bushalte, de kiss & ride en de ‘rode loper’ richting het centrum. Een van de twee eilanden is verhoogd en vormt een podium dat extra status verleent aan het stationsgebouw (een architectonisch monument uit 1965) en bovendien fietsers ontmoedigt om de voor voetgangers bedoelde spooroversteek te gebruiken als interwijkverbinding.

De nieuwe inrichting zorgt ervoor dat het plein zowel een dynamische ruimte als een verblijfsplek wordt. Er is continu beweging, terwijl de wachtende reizigers bediend worden met zitbanken, nieuwe fietsenstallingen, een terras en een bloemenkiosk. Lage beplanting op het plein – geïntegreerd met de betonnen zitbanken – en hoge bomen rondom het plein (op de parkeerterreinen en aan de overzijde van het spoor) zorgen voor een groene aankleding van de ruimte en een verhoging van de verblijfskwaliteit.