Tromptuinen, Dordrecht

bekijk projectblad

client

  • Heijmans Vastgoed

team

  • Ernst van Rijn
  • Jakob Grambow
  • Remco Bangma

design

2017-2018

completion

vanaf 2020

News

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Groene loper
Als onderdeel van de vernieuwing van een naoorlogse woonwijk wordt een voormalige centrale ontsluitingsweg getransformeerd tot een autovrije ‘groene loper’: een parkachtige ruimte met eengezinswoningen.

Autovrij
Wielwijk is een naoorlogse uitbreidingswijk aan de toenmalige zuidrand van Dordrecht. De wijk is opgezet in lijn met de modernistische ‘wijkgedachte’ van die tijd: ‘gestempelde’ woonbuurten rond een centraal voorzieningencentrum. Nadien is de stad verder gegroeid en de voormalige stadsrand getransformeerd in het Wielwijkpark dat een ruime groene long vormt tussen de wijk en de latere stadsuitbreidingen. De woningvoorraad van de Wielwijk is toe aan vernieuwing en verduurzaming. Meer dan in het oorspronkelijke plan ligt hierbij de nadruk op het realiseren van eengezinswoningen.

De vernieuwing van de wijk wordt door de gemeente aangegrepen om de stedenbouwkundige structuur te verbeteren en de wijk als geheel aantrekkelijker te maken. Een van de belangrijkste ingrepen daarbij is het omleggen van de zuidelijke ontsluitingsroute van de wijk. Deze wordt verplaatst naar een nieuwe tracé parallel aan de rijksweg A16. De huidige Trompweg wordt daarmee ‘vrijgespeeld’ en kan als royale, autovrije groene loper worden ingericht. Zo ontstaat een aantrekkelijke parkachtige verbinding, de Tromptuinen, tussen het centrum van de wijk en het Wielwijkpark die fungeert als belangrijke langzaamverkeersroute, maar ook als centrale verblijfs- en ontmoetingsplek voor de omliggende buurten. De hoofdstructuur van de wijk blijft behouden maar wordt tegelijk voorzien van een geheel nieuwe kwaliteit.

Woon- en wijkkwaliteit
De bestaande bebouwing langs de Trompweg – vierlaagse portiekblokken met kleine etagewoningen – is geheel versleten, sluit niet meer aan bij de huidige woningvraag en wordt gesloopt. De opgave is derhalve om met eengezinswoningen vorm te geven aan de nieuwe openbare parkruimte van de Tromptuinen. Samen met Heijmans Vastgoed heeft wUrck het winnende plan ontwikkeld voor de nieuwe bebouwing. Met als motto ‘wonen in de Tromptuinen’ zijn eengezinswoningen ontworpen die zich met ruime veranda’s en serres nadrukkelijk oriënteren op de prachtige centrale groene ruimte. De enigszins opgetilde situering zorgt daarbij voor een subtiele articulatie van de overgang openbaar-privé. Op deze wijze profiteren de woningen niet alleen optimaal van de kwaliteit van de locatie maar worden de Tromptuinen tevens voorzien van ‘ogen op straat’. Om recht te doen aan de maat en schaal van de openbare ruimte worden de woningen voorzien van hoge, drielaagse gevels in baksteen met een stevige ritmiek op blokniveau en pregnante koppen. De nieuwe woningen voegen zich naadloos in het stempelpatroon van de bestaande buurten en geven tegelijk op eigentijdse wijze vorm aan de nieuwe groene ruggengraat van de wijk.