nl | en |
youtube twitter linkedin facebook instagram

Yingyuetan, Changchun < >

project

Yingyuetan, Changchun

city

Nanjing, China

client

  • Tiandi Group China

team

  • Gijs Wolfs
  • Paul Kersten
  • Danli Sheng

design

2008

completion

2011

in co-operation with

  • Wuge Architecture and Urban plan (Nanjing, China)

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Meer dan we wellicht toe zouden willen geven heeft de stedenbouwkundige discipline zich in Nederland ontwikkeld op een wijze die vergelijkbaar is met een exotische diersoort op Galagapos. Als het gaat om ruimtelijke ordeningsvraagstukken formuleren we onze eigen problemen om die vervolgens op geheel eigen wijze op te lossen (zie: woonmilieudifferentiatie, ketenmobiliteit, ontwikkelingsplanologie, vernaturalisering, ontsnippering, beeldkwaliteitplan…)

Een ontwerp gebaseerd op voor ons min of meer routineuze uitgangspunten wordt in China dus al snel excentriek gevonden. Tot die routine zijn we veroordeeld door onwezenlijke deadlines: China heeft haast. Tegelijk proberen we mee te liften op een weldadig pragmatische houding van onze lokale opdrachtgevers: het maakt het plan radicaler en conceptueel scherper.

Het door een beekdal sterk geaccidenteerde plangebied van 85 hectare staat op de nominatie volledig geëgaliseerd te worden. Het zou daarbij beter aansluiten bij het gridplan voor de uitleg van de stad Changchun. Als alternatief wordt voorgesteld het reliëf te handhaven en ‘de vallei’ het beeldmerk te laten zijn van de wijk. Door de combinatie van de (verplichte) zuidoriëntatie en het consequent volgen van de hoogtelijnen van de heuvelflanken wordt het beeld van de vallei gereconstrueerd in de daken en nokken van de woningen. Op één van de flanken rijst een hoogbouwcluster boven de daken uit als een baken aan de rivier.

Dit plan komt tot stand in een samenwerkingsverband tussen wUrck en ‘Wuge Architecture and Urban plan (Nanjing, China)’.