Zuidkop, Kanaalzone, Apeldoorn

bekijk projectblad

client

  • Gemeente Apeldoorn
  • Johan Matser
  • Fortis Vastgoed
  • Synchroon

team

  • Oriol Casas Cancer
  • Paul Kersten
  • Danli Sheng
  • Mieke van der Arend
  • Sjoerd van der Linden

design

2008

Breng via dit formulier iemand op de hoogte van dit project!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

De gemeente Apeldoorn schreef samen met Synchroon en Fortis Vastgoed, een meervoudige opdracht uit voor de Zuidkop aan de Kanaalzone in Apeldoorn. De jury koos het plan van wUrck voor uitwerking in het masterplan voor de kanaalzone.

De Zuidkop kent een lange geschiedenis. Er is veel gebouwd en gesloopt. Het gebied kende glorie maar ook verval. Nu ligt het gebied er betekenisloos bij, de functies hebben geen enkel raakvlak meer met de kwaliteit en positie van de plek in de stad. Gebruikers zijn vertrokken of hebben plannen hiertoe. Daarmee ontstaat er ruimte in de stad en de noodzaak om het gebied weer een nieuwe betekenis te geven. Met het Masterplan voor de kanaalzone in Apeldoorn werd een start gemaakt met het opwaarderingstraject en de Noordradiaal is een belangrijke drijfveer achter een spoedige ontwikkeling.

Voor onze visie voor de Zuidkop was historie van de plek een belangrijk gegeven waarbij de geschiedenis in onze ogen niet stil moet blijven staan. De Zuidkop was een haven en blijft een haven. Kades zijn ontwikkeld voor handel en industriële functies, ze raakten in verval en werden weer opgebouwd. Wij maken de havenkom nu verder af. We herstellen de kade en breiden deze verder uit, voor een nieuwe periode in de geschiedenis, als woon- en werkgebied, als verblijfplek en als recreatief attractiepunt langs het kanaal. In de twee modellen, ‘Kranen’ en ‘Boten’, onderscheidend door de positionering van de radiaal, is onderzocht met welke kwaliteit het gewenste programma is te realiseren.

Uit het juryrapport van de gemeente Apeldoorn:

“Uit de studies hebben wij geconcludeerd dat een westelijke ligging van de radiaal de voorkeur geniet. Enerzijds kan de aansluiting met Oud Zevenhuizen het beste worden vormgegeven, de oostelijke rand langs de radiaal kan een mooie overgangszone vormen van de kleine schaal van Zevenhuizen naar de forsere schaal langs het kanaal. Anderzijds ontstaat daarmee de mogelijkheid om de radiaal te voorzien van een nieuwe representatieve wand. In de studie van wUrck zijn ons inziens de beide aspecten het meest overtuigend uitgewerkt. Vervolg: De marktpartijen onderzoeken in meer detail de haalbaarheid van het project en zullen het plan van wUrck nader optimaliseren.”

Het plan van wUrck is dus de basis voor nadere uitwerking en wacht op vervolg…